Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Lipnie

W 26 czerwca 2020 roku Prokuratura Rejonowa w Lipnie wszczęła śledztwo w sprawie posiadania w dniu 24 czerwca 2020 roku w Lipnie wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii znacznej ilości środków odurzających w postaci amfetaminy. W dniu 26 czerwca 2020 roku Arturowi G przedstawiono zarzut o to że :
I. W dniu 24 czerwca w Lipnie , woj. kujawsko - pomorskie wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii posiadał znaczną ilość środków odurzających w postaci amfetaminy w ilości łącznej 92,75 grama, tj. o czyn z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.
Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Lipnie w dniu 27 czerwca 2020 roku zastosował wobec Artura G środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy .
W chwili obecnej wykonywane są dalsze czynności procesowe w sprawie zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia.

Prokurator Rejonowy
w Lipnie