Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

KOMUNIKAT Prokuratury Okręgowej we Włocławku

Informuję, że w dniu 30.06.2020r. Prokuratura Okręgowa we Włocławku skierowała do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy akt oskarżenia w sprawie dotyczącej działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami podatkowymi w obrocie różnymi towarami w szczególności olejem rzepakowym.
Akt oskarżenia skierowano p-ko 66 podejrzanym, którym zarzucono między innymi przestępstwa: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, działającej na terenie Polski oraz zagranicą, w latach 2009-2014, mającej na celu popełnienie przestępstw, związanych z wprowadzeniem do obrotu handlowego oleju rzepakowego i innych towarów, unikając zapłaty należności podatkowych, wyłudzenia podatku VAT w wyniku przyjmowania i wystawiania fikcyjnych faktur VAT i oraz tzw. „prania brudnych pieniędzy”( art. 258§1 kk ) uczestnictwa w fikcyjnym, karuzelowym obrocie olejem rzepakowym i innymi towarami oraz wystawianiu nierzetelnych, poświadczających nieprawdę co do przeprowadzonych transakcji faktur Vat, które to faktury następnie były wprowadzane do rejestrów zakupów i sprzedaży VAT przez co rejestry te były prowadzone w sposób nierzetelny, w wyniku czego właściwe organy podatkowe były wprowadzane w błąd, na skutek czego doszło do narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenia podatku VAT (56 § 1 kks w zb. z art. 62 § 2 kks w zb. z art. 61 § 1 kks) oraz popełnienia przestępstw oszustwa ( art. 286§1 kk ) i przestępstw p-ko dokumentom ( art. 271§3 kk ) i inne.
Podejrzanym zarzucono narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenia podatkowe w kwotach od kilkudziesięciu tysięcy zł do 137.992.553,43 zł. Łączna kwota narażenia to nie mniej niż 160.669.620, 57 zł.
Na różnych etapach postepowania, w stosunku do podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci 6 tymczasowych aresztowań, 25 dozorów Policji, 33 poręczeń majątkowych i 11 zakazów opuszczania kraju.
Śledztwo powierzono do prowadzenia funkcjonariuszom Centralnego Biura Śledczego Policji - Wydział w Bydgoszczy. W czynnościach uczestniczyli również pracownicy właściwych miejscowo służb skarbowych i celnych. W celu uzyskania informacji o podmiotach zagranicznych korzystano z międzynarodowej pomocy prawnej.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej we Włocławku
prok. Wojciech Fabisiak