Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

KOMUNIKAT Prokuratury Okręgowej we Włocławku

Informuję, że w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku nadzorowane jest śledztwo, wszczęte w dniu 28 listopada 2019 r w sprawie działania, w okresie od bliżej nieustalonego czasu do co najmniej 30.10.2019 roku na terytorium Polski, w szczególności na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw karnych skarbowych, polegających na wytwarzaniu wbrew przepisom ustawy wyrobów tytoniowych oraz dalszej dystrybucji wyrobów tytoniowych, tj. o czyn z art. 258 § 1 kk . Śledztwo powierzono do prowadzenia Zarządowi w Krakowie CBŚP.
Na podstawie zgromadzonych w sprawie dowodów ustalono, iż grupa w okresie od bliżej nieustalonego dnia i miesiąca w 2018 roku, co najmniej do dnia 26 listopada 2019 roku zajmowała się wprowadzeniem do obrotu nielegalnych wyrobów tytoniowych w szczególności papierosów na terenie całej Polski, narażając przy tym Skarb Państwa na uszczuplenie z tytułu należności publicznoprawnych dużej wartości, a to podatku akcyzowego w kwocie 827.055,00 zł oraz podatku VAT w kwocie 204.491,00 zł to jest podatków pośrednich w łącznej kwocie 1.031.546,00 zł.
W dniach od 15 do 18 czerwca 2020 roku funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 12 osób podejrzanych o udział w grupie. Wszystkim przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw udziału w grupie przestępczej i przestępstw karnoskarbowych .
Podejrzani zostali przesłuchani przez prokuratorów we Prokuraturze Okręgowej we Włocławku w dniach 16 i 18 czerwca 2020 roku . Kierujący grupą przestępczą, na wniosek prokuratora został w dniu 18 czerwca 2020 roku tymczasowo aresztowany przez Sąd Rejonowy we Włocławku na okres trzech miesięcy – do dnia 13 września 2020 roku a wobec pozostałych 11 podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji, zakazów opuszczania kraju i poręczeń majątkowych .

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej we Włocławku
prok. Wojciech Fabisiak