Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

Skuteczne działania prokuratora w zaskarżeniu uchwał: Rady Miasta Włocławek i Rady Powiatu Włocławskiego, które wprowadzały zawyżone opłaty za holowanie pojazdów

Prokuratura Rejonowa we Włocławku w 2018 roku skierowała skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy o stwierdzenie nieważności zaskarżonych uchwał podjętych w 2017 roku, które miały obowiązywać w 2018 roku, zarzucając im naruszenie przepisów prawa, w tym nieprawidłowe określenie przez Rady granic swobody regulacyjnej.
W ocenie prokuratury stawki przyjęte w zaskarżonych uchwałach oscylują w górnych granicach maksymalnych stawek wskazanych w obowiązującym Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 25 lipca 2017 roku. Znacznie przewyższają one rzeczywiste koszty usuwania i przechowywania pojazdów ponoszone przez miasta, w tym cenę brutto uiszczaną za wykonanie takich usług. Przesłankami materialno- prawnymi którymi, stosownie do obowiązujących przepisów, powinny kierować się Rady są: konieczność sprawnej realizacji zadań z tego zakresu oraz ponoszone z tego tytułu faktyczne koszty.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w sprawach: II SA/Bd 981/18 i II SA/Bd 1060/18 po rozpoznaniu skarg Prokuratury Rejonowej we Włocławku stwierdził nieważność zaskarżonych uchwał.
                                                              

Prokurator Rejonowy
    Renata Jędrzejczak -Musialik