Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uwzględnił skargi prokuratora na uchwały Rad w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych, które stanowią załączniki do w/w Uchwały.
Prokurator Prokuratury Rejonowej we Włocławku w ramach działalności pozakamej stwierdził, że Rady we Włocławku, Chodczu, Lubieniu Kujawskim i Boniewie przy podejmowaniu uchwał w zaskarżonej części istotnie naruszyły art. 7 w zw. z art. 87 ust. 2 i art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach o opłatach lokalnych, art. 6a ust. 11 ustawy o podatku rolnym i art. 6 ust. 9 ustawy o podatku rolnym poprzez zamieszczenie w załącznikach do zaskarżonej uchwały danych niewymienionych w ustawowym wyliczeniu co stanowiło istotną sprzeczność uchwały w zaskarżonej części z prawem i w konsekwencji winna skutkować stwierdzeniem jej nieważności.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu skarg uwzględnił je w całości, stwierdzając nieważność uchwał w zaskarżonej części.

                                                                 Prokurator Rejonowy
    Renata Jędrzejczak -Musialik