Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

SERWIS PRASOWY - kwiecień 2019r.

W kwietniu 2019 roku w prokuraturach okręgu włocławskiego zakończono postępowania przygotowawcze w niżej przedstawionych, budzących zainteresowanie  społeczne sprawach:

Sprawy wszczęte

           1.  Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 01.04.2019 r. na podstawie materiałów przekazanych przez KPP w Aleksandrowie Kujawskim zarejestrowała postępowanie dotyczącą rozboju dokonanego w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 31.03.2019 r. na osobie Mariusza S. oraz pobicia w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 31.03.2019 r. Dariusza S. W dniu 31.03.2019 r. policjanci zatrzymali jednego z dwóch domniemanych sprawców czynów - Piotra R.. a w dniu 01.04.2019 r. drugiego - Michała K.
Postanowieniem z dnia 02.04.2019 r. zostało wszczęte śledztwo w w/w sprawach, którego prowadzenie powierzono KPP w Aleksandrowie Kujawskim. Tego samego dnia prokurator wydał postanowienie o uzupełnieniu wobec Piotra R. zarzutu i przyjął wobec w/w kwalifikację czynów rozboju i inne-  z art 280 § 1 kk i art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art, 64 § 1 kk, w zw. z art. 57a § 1 kk oraz z art. 159 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, w zw. z art. 57a § 1 kk.
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kuj. na wniosek Prokuratora Rejonowego w Aleksandrowie Kuj. postanowieniem z dnia 02.04.2019 r. zastosował wobec podejrzanego Piotra R. tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
Wobec drugiego z podejrzanych - Michała K., któremu zarzucono dokonanie rozboju  oraz inne przestępstwa  art. 158 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk oraz z art. 280 § 1 kle i art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, w zw. z art, 57a § 1 kk prokurator postanowieniem z dnia 03.04.2019 r. zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.
W/w postępowanie jest w toku; wykonywane są wytyczne prokuratora referenta.

2.  W dniu 25 kwietnia 2019 roku Prokuratura Rejonowa w Rypinie wszczęta śledztwo w sprawie wypadku drogowego mającego miejsce w dniu 24 kwietnia 2019 roku w m. Marianki, powiat rypiński, w wyniku którego śmierć poniósł Grzegorz S.
Z dotychczasowych ustaleń wynika, iż kierująca samochodem m-ki Daewoo Tico na skrzyżowaniu, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo poruszającemu się kierowcy pojazdu m-ki Kia Sorento.
W sprawie powołano biegłego patomorfologa, biegłego z zakresu ruchu drogowego, przeprowadzono z udziałem prokuratora oględziny miejsca zdarzenia i oględziny pojazdów oraz przesłuchano świadków. Ze względu na odniesione obrażenia nie przesłuchano sprawcy wypadku. 
W chwili obecnej wykonywane są dalsze intensywne czynności procesowe zmierzające do zakończenia postępowania.

Sprawy zakończone

1.  Prokuratura Rejonowa w Radziejowie przesłała do Sądu Rejonowego w Radziejowie  akt oskarżenia p-ko Jackowi K. , któremu przedstawiono zarzut o to, że:
I. w okresie od bliżej nieustalonego dnia sierpnia 2017 roku do 29 listopada 2018 roku w miejscowości na terenie powiatu radziejowskiego znęcał się fizycznie i psychicznie nad żoną Beatą K. w ten sposób, że wywoływał awantury, podczas których używał wobec niej słów wulgarnych powszechnie uznawanych za obelżywe, poniżał, ośmieszał, utrudniał wejście do domu, uderzał po ciele powodując u pokrzywdzonej obrażenia ciała w postaci zasinień.
W sprawie tej zawiadomienie o przestępstwie zostało złożone przez kuratora rodzinnego Sądu Rejonowego w Radziejowie. Jednak prowadzenie tego postępowania było utrudnione, z uwagi na to, że zarówno pokrzywdzona, jak i część członków rodziny podejrzanego skorzystała z prawa do odmowy składania zeznań. Dlatego materiał dowodowy został oparty na zeznaniach kuratorów, którzy nadzorowali w/w rodzinę, albowiem wcześniej podejrzanemu została ograniczona władza rodzicielska nad dziećmi. Stąd, na podstawie zeznań kuratorów ustalono, iż w rodzinie tej dochodziło do przemocy fizycznej i psychicznej ze strony podejrzanego nad jego żoną.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Jacek K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa.

2.  W dniu 24 kwietnia 2019 roku Prokuratura Rejonowa w Lipnie skierowała do Sądu Rejonowego w Lipnie akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi O., osk. o to, że:
I. w dniu 5 lutego 2019 roku w Lipnie, województwo kujawsko-pomorskie, na terenie sklepu „Brico Marche”, działając z góry powziętym zamiarem, włożył do torby asortyment ww. sklepu w postaci odświeżaczy powietrza, a następnie przekroczył linię kasową, nie uiszczając zapłaty za włożony do torby towar, czym dokonał kradzieży mienia o łącznej wartości 100,32 złotych, a następnie będąc ujęty przy drzwiach wyjściowych sklepu przez pracownika ochrony oraz sprzedawcę szarpał i wykręcał ręce personelowi sklepu, doprowadzając ich do stanu bezbronności, w wyniku czego pracownica Brico doznała bolesności przedramienia i nadgarstka ręki lewej oraz została uszkodzona odzież pracownika ochrony i menie marketu z tym ustaleniem, iż sprawca zarzucanego czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa.
    W toku postępowania zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

3.      Prokuratura Rejonowa w Radziejowie w dniu 10 kwietnia 2019 r. wszczęła śledztwo w sprawie p-ko  Henrykowi B., któremu przedstawiono zarzuty o to, że:
I. w dniu 9 kwietnia 2019 r. w Radziejowie, województwo kujawsko-pomorskie udzielił korzyści majątkowej funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie w kwocie 30 (trzydziestu) złotych w zamian za odstąpienie od czynności służbowych polegających na przeprowadzeniu badania jego stanu trzeźwości, to jest o czyn z art. 229 § 3 k.k
  W toku przeprowadzonego śledztwa ustalono, iż w dniu 9 kwietnia 2019 r. w Radziejowie Henryk B. udzielił korzyści majątkowej funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie w kwocie 30 (trzydziestu) złotych w zamian za odstąpienie od czynności służbowych polegających na przeprowadzeniu badania jego stanu trzeźwości.
     Przesłuchany w charakterze podejrzanego w dniu 10 kwietnia 2019 roku Henryk B. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, iż zaproponował policjantom tzw. „ łapówkę” ponieważ był pod wpływem alkoholu.     
 Henryk B. nie był wcześniej karany.
    Postępowanie zostało zakończone skierowaniem w dniu 30 kwietnia 2019 roku aktem oskarżenia do Sądu Rejonowego w Radziejowie.

                                                                            Rzecznik Prasowy
                        Prokuratury Okręgowej we Włocławku
                                         prokurator Wojciech Fabisiak