Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

SERWIS PRASOWY - grudzień 2018r.

W grudniu 2018 roku w prokuraturach okręgu włocławskiego zakończono postępowania przygotowawcze w niżej przedstawionych, budzących zainteresowanie  społeczne sprawach:

Sprawy  zakończone
1. W dniu 20 grudnia 2018 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko Kamilowi K.
Kamil K. został oskarżony o to, że w okresie od nieustalonego dnia kwietnia 2018 roku do 11 września 2018 roku we Włocławku znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją konkubiną (…) w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury w miejscu zamieszkania, w trakcie których zachowywał się agresywnie, ubliżał wymienionej słowami wulgarnymi powszechnie uznawanymi za obelżywe, kierował wobec niej groźby uszkodzenia ciała oraz trzymając w ręku nóż groził jej pozbawienia życia, wzbudzając tym w zagrożonej uzasadnioną obawę spełnienia tych gróźb, ponadto zmuszał wymienioną, grożąc jej uszkodzeniem ciała, aby stosowała przemoc w postaci uderzenia po głowie małoletniego syna, wielokrotnie kopał i uderzał otwartą ręką i pięścią wymienioną po głowie i całym ciele, dusił, uderzał jej głową o ścianę, przy czym stosując wskazane formy przemocy we wrześniu 2018 roku spowodował u wymienionej obrażenia ciała naruszające czynności narządów ciała wymienionej na okres poniżej dni siedmiu, a nadto w okresie od nieustalonego dnia czerwca 2018 roku do 3 września 2018 roku, w tym samym miejscu znęcał się psychicznie i fizycznie nad nieporadnym ze względu na wiek (…) synem pokrzywdzonej w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu krzyczał na niego, szarpał go za ubrania, rzucał na łóżko, budził w nocy, wyciągał z łóżka i kazał mu stać, wielokrotnie kopał i uderzał otwartą ręką i pięścią wymienionego po głowie i całym ciele, przy czym stosując wskazane formy przemocy we wrześniu bieżącego roku spowodował u wymienionego obrażenia ciała naruszające czynności narządów ciała wymienionego na okres poniżej dni siedmiu, tj. o czyn z art. 207 § 1 k.k. i art. 207 § 1a k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
W niniejszej sprawie, Sąd Rejonowy we Włocławku zastosował wobec oskarżonego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Kamil K. częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynu. Wyjaśnił, że nie groził Łucji W. nożem, nie uderzał jej głową o ścianę, zdarzało się że uderzył ją w twarz. Potwierdził również, że groził jej pobiciem. Zaprzeczył jednak, aby kopał małoletniego syna pokrzywdzonej, nie bił go pięściami i nie wyzywał. Czasami dawał mu klapsy i stawiał do kąta na 15 minut.
W świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego okoliczności popełnienia przez oskarżonego zarzucanego mu czynów nie budzą wątpliwości.
Kamil K. był w przeszłości karany za przestępstwo niealimentacji z art. 209 § 1 k.k.

2. W dniu 19 grudnia 2018 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi S.
Grzegorz S. został oskarżony o to, że w dniu 25 stycznia 2018 r. we Włocławku utrwalał treści pornograficzne z udziałem małoletniej przy użyciu telefonu komórkowego, które następnie przechowywał do dnia 16 maja 2018 r. na telefonie komórkowym, tj. o czyn z art. 202 § 4 k.k. w zb. z art. 202 § 4a k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
W niniejszej sprawie środków zapobiegawczych nie stosowano.
Grzegorz S. przyznał się do zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, że w dniu 25 stycznia 2016 r. spotkał się z pokrzywdzoną, którą poznał na Snappchacie – Fotka.pl, gdzie znalazł jej ogłoszenie.
Podejrzany przyznał się do utrwalania treści pornograficznych i wyjaśnił, że pokrzywdzona wyraziła zgodę zarówno na robienie zdjęć, jak i na współżycie, za które jej zapłacił.
Podejrzany złożył też wniosek o dobrowolne poddanie się karze. W świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego okoliczności popełnienia przez oskarżonego zarzucanego jej czynu nie budzą wątpliwości.
Grzegorz S. nie był dotychczas karany.

3. Prokuratura Rejonowa w Lipnie nadzorowała dochodzenie  prowadzone przeciwko Januszowi Sz. W dniu 5 listopada 2018 roku Janusz Sz. został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Wobec w/w zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną oraz nakazu opuszczenia lokalu.
W dniu 31.12.2018 roku skierowano do Sądu Rejonowego w Lipnie II Wydział Karny akt oskarżenia przeciwko Januszowi Sz. o to, że:
I. w okresie od września 2018 roku do dnia 4 listopada 2018 roku w miejscowości Czernikowo, powiat. toruński, woj. kujawsko-pomorskie znęcał się psychicznie i fizycznie nad byłą żoną poprzez stosowanie wyzwisk, grożenie pozbawieniem życia, ciągłe niepokojenie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktu z innymi osobami oraz szarpanie, popychanie i uderzanie, tj. o czyn z art. 207 § 1 kk.
II.  w dniu 4 listopada 2018 roku, w miejscowości Czernikowo, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie, w trakcie czynności podejmowanych przez umundurowanych funkcjonariuszy  Komisariatu Policji w Dobrzejewicach znieważył ich  podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych w ten sposób, że używał wobec nich słów wulgarnych i powszechnie uznawanych za obelżywe tj. o czyn z art. 266 § 1 kk.
III. w okresie od 3 października 2018 roku do 5 listopada 2018 roku w miejscowości Czernikowo, pow. toruński, woj. kujawsko- pomorskie po uprzednim uzyskaniu kluczy od pomieszczenia piwnicznego z jego wnętrza dokonał zaboru w celu przywłaszczenia roweru m-ki „UNI BIKE” o wartości 700 złotych na szkodę Iwony J. - tj. o czyn z art. 278 § 1 kk.

4.  Prokuratura Rejonowa w Radziejowie prowadziła postępowanie  p-ko Robertowi J., któremu przedstawiono zarzut o to, że:

I. w dniu 05 września 2018r. w miejscowości na terenie powiatu  radziejowskiego, w województwie kujawsko-pomorskim wbrew przepisom Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii posiadał znaczną ilość substancji w postaci ziela konopi, innych niż włókniste o łącznej wadze 10,558 gramów netto, substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o łącznej wadze 23,534 gramów netto oraz substancji psychotropowej w postaci tabletek MDMA  w ilości 24 szt. o łącznej wadze 9,511 gramów netto, tj. o czyn z art. 62 ust. 2 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
W trakcie wykonywania czynności służbowych, polegających na zatrzymaniu do kontroli pojazdu marki Opel Astra, Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie ujawnili, że kierujący w/w pojazdem Robert J. jest w posiadaniu środków zabronionych.
Badania z zakresu fizykochemicznych wykazały, iż zabezpieczone u podejrzanego substancje to ziele konopi, inne niż włókniste o łącznej wadze 10,558 gramów netto, substancja psychotropowa w postaci amfetaminy o łącznej wadze 23,534 gramów netto oraz substancja psychotropowa w postaci tabletek MDMA w ilości 24 szt. o łącznej wadze 9,511 gramów netto.
     Przesłuchany w charakterze podejrzanego Robert J. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i wyjaśnił, iż znalezione podczas kontroli pojazdu środki odurzające nie należą do niego.
Robert J. był już wcześniej karany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania i zarzucanego mu czynu dopuścił się w okresie próby.
Postępowanie zostało zakończone skierowaniem do Sądu Rejonowego w Radziejowie aktu oskarżenia przeciwko w/w. Wobec Roberta J. stosowany był środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

                                                                                 Rzecznik Prasowy
                        Prokuratury Okręgowej we Włocławku
                                         prokurator Wojciech Fabisiak