Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

Włocławek, dnia 2018-04-25

KOMUNIKAT Prokuratury Okręgowej we Włocławku

W dniu 18 kwietnia 2018r. prokurator w  Prokuraturze Okręgowej we Włocławku skierował Sądu Okręgowego we Włocławku akt oskarżenia w sprawie dotyczącej działalności zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzeniami zwrotu podatku VAT w fikcyjnym obrocie towarami, w tym głównie cukrem i tzw. „mieszanka spożywczą” cukru i herbaty.
Aktem oskarżenia objęto 20 osób, którym oprócz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zarzucono również dokonanie przestępstw skarbowych, przestępstw oszustwa, potwierdzania nieprawdy w dokumentach oraz „prania brudnych pieniędzy”
Mechanizm przestępczy polegał na wykorzystaniu preferencyjnej ( 8% ) stawki podatku VAT przy obrocie cukrem. Sprawcy dokonywali fikcyjnych transakcji nabycia tzw. „mieszanki spożywczej” dla której podatek VAT wynosi 23% a następnie rzekomo dokonywali rozdzielenia składników mieszanki na cukier i herbatę, którą sprzedawano już z 8 prcentową stawką VAT. Dawało to podstawę do występowania o zwrot różnicy w podatku. Drugi mechanizm poległ na wykorzystywaniu „zerowej” stawki VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym. Cukier, który został miał być uzyskany w wyniku separacji mieszanki, był rzekomo sprzedawany do firm zagranicznych, głownie w Czechach i na Słowacji. Były ot firmy „słupy” zakupione przez grupę jedynie w celu dokumentowania fikcyjnego obrotu. Fikcyjna sprzedaż za granicę, przy zastosowaniu „zerowej” stawki VAT, po uprzednim zakupie towaru w kraju z 23% stawką, a podstawy do wystąpienia o zwrot zapłaconego w Polce VAT-u.
Łącznie uszczuplenia Skarbu Państwa z tytułu działalności grupy wyniosły ponad 39 mln. zł.
Postepowanie było prowadzone przez Wydział we Włocławku Zarządu CBŚ P w Bydgoszczy, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Włocławku, przy współpracy z organami celno -  skarbowymi.

                                                                       

                                                                                Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej we Włocławku
prok.  Wojciech  Fabisiak