Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

Włocławek, dnia 2018-04-19

Komunikat Prokuratury Okręgowej we Włocławku

Prokuratura Okręgowa we Włocławku prowadzi śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, która działała w okresie od listopada 2016 r. do kwietnia 2018 r. na terenie Polski i innych krajów Unii Europejskiej.
CBŚP przy współpracy KAS uderzyło z ogromną siłą w rynek nielegalnego obrotu paliwami. Ponad 300 policjantów CBŚP i Funkcjonariuszy KAS wzięło udział w akcji skierowanej wobec podejrzanych o przekształcanie parametrów oleju smarowego i opałowego oraz wprowadzanie go do obrotu jako oleju napędowego, bez opłacenia podatków. W efekcie zatrzymali 20 osób, zlikwidowali odbarwianie olejów i zabezpieczyli 80 tysięcy litrów paliwa, wartego około 350 tys. zł. Według poczynionych ustaleń członkowie grupy zajmowali się bezprawnym przekształcaniem parametrów oleju smarowego i opałowego oraz wprowadzanie go do obrotu jako pełnowartościowego oleju napędowego, bez uiszczania obowiązującej prawnie właściwej stawki opodatkowania. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z
funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej weszli jednocześnie do 80 miejsc na terenie całego kraju, w tym także prywatnych stacji paliw. Działania były przeprowadzone w różnych częściach kraju. W akcji wzięło udział ponad 300 funkcjonariuszy, którzy przeszukali domy, pomieszczenia gospodarcze, a nawet stacje paliw, zatrzymali 20 osób oraz zabezpieczyli nielegalne paliwo i dokumentację. W trakcie działań ujawniono na terenie województwa śląskiego, miejsce nielegalnej produkcji paliwa, gdzie odbywał się proceder odbarwiania oleju opalowego. Tam też zabezpieczono około 3 tysięcy litrów paliwa, mobilny zestaw do odbarwiania oleju, pompy i inne profesjonalne urządzenia oraz przedmioty mogące służyć do popełniania przestępstw akcyzowych na ogromną skalę. W toku prowadzonego śledztwa przestawiono zarzuty 22 osobom za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz z kodeksu karno-skarbowego, czyli niewłaściwe użycie wyrobu akcyzowego (art. 73a kks). Zabezpieczono ponad 80 tysięcy litrów nielegalnego paliwa o wartości około 350 tysięcy złotych. Z ustaleń policjantów wynika, że członkowie grupy mogli wprowadzić na rynek dużą ilość oleju, wartego ponad 6 min zł. Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych i dozorów Policji. Z przestępstw paliwowych zorganizowane grupy przestępcze czerpią ogromne zyski i narażają Skarb Państwa na straty. Wspólna akcja CBŚP i KAS pokazała jednak, że nie ma przyzwolenia na tego typu działania, a z odpowiedzialnością muszą się liczyć nie tylko organizatorzy tego procederu, ale także właściciele stacji, którzy kierując się chęcią zysku, kupują nielegalne paliwo.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej we Włocławku
prok. Wojciech Fabisiak