Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

Włocławek, dnia 2018-03-16

KOMUNIKAT  Prokuratury Okręgowej we Włocławku

W dniu 14.03.2016r.  w Prokuraturze Okręgowej  we Włocławku wszczęto  śledztwo w sprawie PO I Ds. 22.2018 dotyczące  działania w okresie od dnia 05 maja 2017r. do dnia 13 marca 2018r. w m. Skąpe gm. Chełmża, pow. toruński i we Włocławku, oraz innych miejscach na terytorium RP zorganizowanej grupy , o charakterze zbrojnym , mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych i powszechnych, polegających na przywozie z zagranicy wyrobu akcyzowego w postaci suszu tytoniowego, bez uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy oraz produkcji poza składem podatkowym tytoniu do palenia, uchylania się od ujawnienia przedmiotu i podstawy opodatkowania i narażenia podatku na uszczuplenie, przestępstwa produkcji, bez wymaganego wpisu do rejestrów, wyrobów tytoniowych w postaci tytoniu do palenia i papierosów oraz innych przestępstw, - tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 i 2  kk
Postępowanie wszczęto w oparciu o materiały przedśledcze na wniosek Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie . W tym samym dniu zarzuty popełnienia przestępstw przedstawiono 8 zatrzymanym w związku z nielegalną produkcją tytoniu do palenia i papierosów obywatelom Ukrainy , Mołdawii , Gruzji i Rumunii . Olehowi S. prokurator zarzucił kierowanie grupą przestępczą o charakterze zbrojnym mającą na celu popełnianie przestępstw skarbowych, polegających na uchylaniu się od ujawnienia przedmiotu oraz podstawy opodatkowania i narażaniu podatku na uszczuplenie oraz przestępstw polegających na  produkcji, bez wymaganego wpisu do rejestrów, wyrobów tytoniowych w postaci tytoniu do palenia i papierosów .  Wyżej wymienionemu zarzucono także posiadanie wspólnie i w porozumieniu z Gienadijem K.  bez wymaganego zezwolenia broni palnej  w postaci dwóch rewolwerów , pistoletu oraz kilkuset sztuk amunicji do tej broni a także granatu obronnego zawierającego materiał wybuchowy z wkręcanym korkiem zabezpieczającym oraz zapalnika kompletnego UZRG-11-2 produkcji radzieckiej, stanowiące urządzenia zawierające materiał wybuchowy . Wskazane wyżej przedmioty zostały zabezpieczone podczas przeszukania miejsc przebywania w/w podejrzanych .Wszystkim 8 podejrzanym : Olehowi S ,. Gienadijowi K. , Galinie T. , Ionowi C. , Levanowi B. , Oleksandrowi S., Sergiu T. oraz Dmytro S. prokurator zarzucił nielegalne  wyprodukowanie z pominięciem obowiązków podatkowych  tytoniu  do palenia w postaci papierosów w ilości nie mniejszej niż 96 702 675 sztuk, przez to narażenie  Skarbu  Państwa na uszczuplenie należności podatkowych dużej wartości, w kwocie nie mniejszej niż  82 682 265 złotych z tytułu nieodprowadzonego podatku akcyzowego, oraz podatku VAT w kwocie 22 931 445 złotych , co daje łączną kwotę narażenia podatkowego  w wysokości  105 613 710 złotych .
W dniu 15 marca 2018 roku Sąd Rejonowy we Włocławku po rozpoznaniu wniosków prokuratora zastosował wobec 7 podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy a wobec 1 podejrzanego zastosował poręczenie majątkowe w kwocie 200 000 zł. dozór Policji i zakaz opuszczania kraju . 
Pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Włocławku śledztwo w tej sprawie prowadzi  Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie .
Wypada nadmienić , że do zatrzymania doszło w dniu 13 marca 2018 roku podczas pracy nielegalnej fabryki papierosów we Włocławku  .
Zabezpieczono profesjonalne urządzenia do produkcji papierosów, tytoń w znacznej ilości, komponenty oraz gotowe papierosy.
Z uwagi na dobro śledztwa nie jest obecnie możliwe udzielenie bardziej szczegółowych informacji niż podane wyżej .
                     

                Rzecznik Prasowy  
Prokuratury Okręgowej we Włocławku
                                prokurator Wojciech Fabisiak