Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

Włocławek, dnia 2018-03-02

KOMUNIKAT Prokuratury Okręgowej we Włocławku

1     W dniu 23 lutego 2018 roku prokurator Prokuratury Okręgowej we Włocławku złożył wniosek do Sądu Rejonowego we Włocławku,  wobec Mariusza W. o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego, bez przeprowadzania rozprawy i uznanie go winnym zarzuconych mu niżej opisanych przestępstw z art  62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii  w zw.  z art. 12 k  i z art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii  w zw.  z art. 12 kk
Mariuszowi W. zarzucono, że
I.  w okresie od nieustalonego dnia początku września 2011 roku do 21 marca 2012 roku, na terenie powiatu aleksandrowskiego w Ciechocinku,  w warunkach czynu ciągłego, wbrew przepisom ustawy, nie mniej niż 3-krotnie posiadał środek odurzający w postaci marihuany, każdorazowo w ilości nie mniejszej niż 0,5 grama tj. w ilości łącznej nie mniejszej niż 1,5 grama,
- tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii  w zw.  z art. 12 kk

II. w okresie od nieustalonego dnia września 2011 roku do 21 marca 2012 roku, na terenie powiatu aleksandrowskiego, w Ciechocinku,  w warunkach czynu ciągłego, nieodpłatnie, wbrew przepisom ustawy, nie mniej niż 3- krotnie udzielił środka odurzającego w postaci marihuany Patrykowi K., każdorazowo w ilości pozwalającej na jednorazowe zażycie, podając mu lufkę z marihuaną, celem zaciągnięcia się
- tj. o przestępstwo z art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii  w zw.  z art. 12 kk

                                                                                   Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej we Włocławku
                   prok.  Wojciech  Fabisiak