Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

Klauzula informacyjna – korespondencja e-mailowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, str.1) (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO):

1)     administratorem Państwa danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa we Włocławku, która ma swoją siedzibę przy ul. Orlej 2, 87-800 Włocławek;

2)    inspektorem ochrony danych w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku jest Pan Tadeusz Wawroń, adres e-mail iod@wloclawek.po.gov.pl;

3)    podanie przez Państwa danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, itd.) jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia komunikacji  z jednostką prokuratury;

4)    podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a także zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

5)    Państwa dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6)    w procesie przetwarzania Państwa danych mogą uczestniczyć podmioty przetwarzające, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo Państwa danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną,  firmy zapewniające niszczenie danych, itp.;

7)    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich przetwarzania, zgodnie przepisami archiwizacyjnymi, tj. przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia korespondencji;

8)    posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania;

9)    podane przez Państwa dane osobowe nie podlegają usunięciu, ograniczeniu ich  przetwarzania czy możliwości przeniesienia danych. Nie mają Państwo również możliwości wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

10) podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym prowadzenia korespondencji z Prokuraturą. Odmowa uniemożliwia realizację celu kontaktu;

11) mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

12) zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt d) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych powyższe prawa i obowiązki nie mają zastosowania w sprawach prowadzonych postępowań prokuratorskich.