Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

INFORMACJA DLA  POKRZYWDZONYCH
Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego utworzył Biuro Rzecznika Praw Ofiar, którego stałą siedzibę zlokalizowano w Toruniu ul. Słowackiego 114. Współpracujący z rzecznikiem prawnicy i psycholodzy dyżurują codziennie w godzinach 7.30-15.30, udzielając pomocy prawnej oraz psychologicznej ofiarom przemocy w rodzinie i osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw.
W czwartą środę każdego miesiąca prawnicy Biura Rzecznika Praw Ofiar pełnią dyżur we włocławskiej Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w godz. 9.30-15.30 przy ul. Cyganka 28.
W obszarze działania prokuratur okręgu włocławskiego funkcjonują ponadto organizacje oraz instytucje rządowe i samorządowe, które w zakresie swego działania przewidują możliwość udzielania pomocy również ofiarom przestępstw. Wykaz w/wym. instytucji został wyłożony do wglądu w biurze podawczym Prokuratury Okręgowej we Włocławku. Jest również dostępny u Kierownika Sekretariatu Prokuratury Okręgowej we Włocławku (pokój 201) wraz z wzorami wniosków:
  • o pomoc materialną dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, kierowanego do Zarządu Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw z siedzibą: 02-520 Warszawa ul. Wiśniowa 50 (tel. 228 482 890, biuro@fpop.org.pl , www. fpop.org.pl),
  • o przyznanie kompensaty na podstawie Ustawy z 7.09.2005r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych,
  • o wyznaczeniu pełnomocnika z urzędu.