Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

Zasady przyjmowania interesantów:

W Prokuraturze Okręgowej we Włocławku interesantów przyjmują:
1. Prokurator Okręgowy, Zastępca Prokuratora Okręgowego, prokuratorzy Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego oraz Kierownik Sekretariatu od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00
2. Prokurator Okręgowy, Zastępca Prokuratora Okręgowego lub wyznaczeni prokuratorzy Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego w poniedziałek od godz. 12:30 do 16:30.
 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/15 Prokuratora Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie zasad i ewidencji przyjmowania interesantów  w sprawach skarg i wniosków w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku

- w sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmują – w dni urzędowania prokuratury od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do godziny 15:00, oraz poza godzinami urzędowania w poniedziałek  do godziny 18:00, wyznaczeni prokuratorzy i pracownicy prokuratury
- przyjęcia interesantów przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców  następuje wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie Prokuratora Regionalnego. Przyjęcie interesanta może odbywać się z udziałem innego prokuratora. O terminie przyjęcia powiadamia się interesanta.

Dane teleadresowe Prokuratury Regionalnej w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie  38,
80-853  Gdańsk
Tel. centrala :  58  326 53 00


Poniżej zamieszczamy odnośnik do ustawy regulującej obowiązek zapewnienia osobom z dysfunkcją narządów mowy, słuchu lub wzroku możliwości komunikowania się z prokuraturami w wybrany przez siebie sposób