Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

Włocławek, dnia 14 lutego 2019 r.

Sygnatura konkursu: PO IV WOS 1111.1.2019

Komisja po przeprowadzeniu w dniu 13 lutego 2019 roku drugiego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku informuje, iż do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowały się osoby:

1.    Małgorzata Krajewska
2.    Emilia Zajdel

Etap trzeci konkursu odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej we Włocławku przy ul. Orlej 2 w dniu 22 lutego 2019 roku o godz. 1000 .


             Prokurator Okręgowy

          Justyna Plechowska

Włocławek, dnia  11 lutego 2019 r.

Sygnatura konkursu: PO IV WOS 1111.2.19

Komisja po przeprowadzeniu w dniu 8 lutego 2019 roku drugiego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Rypinie informuje, iż do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowały się osoby:

1. Marta Gutowska – Ciećwierz
2. Małgorzata Krajewska
3. Monika Żytowiecka

Etap trzeci konkursu odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej we Włocławku przy ul. Orlej 2 w dniu 19 lutego 2019 roku o godz. 1000 .

    Prokurator Okręgowy

    Justyna Plechowska

Włocławek, dnia 07.02.2019 r.

Sygnatura konkursu: PO  IV WOS 1111.1.2019

Komisja po przeprowadzeniu w dniu 4 lutego 2019 roku pierwszego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku informuję, iż do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się osoby:

1. Małgorzata Krajewska
2. Emilia Zajdel

Etap drugi odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej we Włocławku przy ul. Orlej 2 w dniu 13 lutego 2019 o godz. 1000 .

Prokurator Okręgowy

  Justyna Plechowska

Włocławek, dnia 31.01.2019 r.

Sygnatura konkursu: PO  IV WOS 1111.2.2019

Komisja po przeprowadzeniu w dniu 30 stycznia 2019 roku pierwszego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Rypinie informuje, iż do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się osoby:

1.    Marta Gutowska - Ciećwierz
2.    Małgorzata Krajewska
3.    Angelika Turant
4.    Anita Włodowska
5.    Monika Żytowiecka

Etap drugi odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej we Włocławku przy ul. Orlej 2 w dniu 8 lutego 2019 o godz. 1000 .
   

    Prokurator Okręgowy
     Justyna Plechowska
Włocławek, dnia  21 stycznia  2019r.

Sygnatura konkursu: PO IV WOS 1111.1.2019

   KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Prokurator Okręgowy we Włocławku ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku

Stażysta w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku.
Liczba etatów: 1/2

Miejsce wykonywania pracy:
Prokuratura Okręgowa we Włocławku
ul. Orla 2
87-800 Włocławek

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
Zakres zadań na powyższym stanowisku określają przepisy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz  innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Włocławek, dnia  21 stycznia 2019r.

Sygnatura konkursu: PO IV WOS 1111.2.2019

   KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Prokurator Okręgowy we Włocławku ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Rypinie

Stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Rypinie.
Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Prokuratura Rejonowa w Rypinie
ul. Warszawska 42
87-800 Rypin 5

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
Zakres zadań na powyższym stanowisku określają przepisy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz  innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.