Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

Włocławek, dnia 2018-02-08

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

W dniu 8 stycznia 2018 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Okręgowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko Dawidowi K. podejrzanemu o to, że nieustalonego dnia w okresie od 9 do 14 października 2017 r. we Włocławku, działając umyślnie w zamiarze ewentualnym spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Edyty P.

Włocławek, dnia 2018-02-08

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

W dniu 29 stycznia 2018 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko Jakubowi D. podejrzanemu o to, że w bliżej nieustalonym okresie czasu w 2017 roku lecz nie później niż do dnia 18 czerwca 2017 roku we Włocławku w warunkach czynu ciągłego co najmniej dwukrotnie obcował płciowo z małoletnią poniżej lat 15, tj. o czyn z art. 200 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Włocławek, dnia 2018-02-07 

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Lipnie

W dniu 12 stycznia 2018 roku Prokuratura Rejonowa w Lipnie skierowała do Sądu Rejonowego w Lipnie akt oskarżenia przeciwko Przemysławowi W., osk. o to, że:

Włocławek, dnia 2018-02-07

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w  Radziejowie

Prokuratura Rejonowa w Radziejowie prowadziła postępowanie p-ko Monice W. podejrzanej o to, że:

Włocławek, dnia 2018-02-02

KOMUNIKAT  Prokuratury Okręgowej we Włocławku

W dniu  29 stycznia 2018 roku Prokurator Okręgowy we Włocławku skierowała  akt oskarżenia przeciwko p-ko Izabeli U., Natalii I, Elżbiecie K., Iwonie K., Weronice M., Adrianowi J. oskarżonym o popełnienie oszustw finansowych z art. 297 kodeksu karanego oraz przestępstw polegających na  fałszowaniu dokumentów i poświadczaniu nieprawdy w dokumentach tj o czyny z art. 270 kodeksu karnego  i 271 kodeksu karnego.

Włocławek, dnia 2018-01-15

KOMUNIKAT Prokuratury Okręgowej we Włocławku

Zawiadamiam, że  w dniu 5 lutego 2018 roku o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej  Prokuratury Okręgowej we Włocławku przy ul. Orlej 2 odbędzie się konferencja prasowa, której tematem będzie przedstawienie informacji o wynikach  pracy prokuratur okręgu włocławskiego w 2017 roku oraz przedstawione zostaną najciekawsze medialne sprawy prokuratur okręgu włocławskiego.

 Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej we Włocławku
prokurator Wojciech Fabisiak

Włocławek, dnia 2018-01-09

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

W dniu 29.12.2017r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Okręgowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi S. podejrzanemu o to, że:
Włocławek, dnia 2018-01-09

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

W dniu 21.12.2017r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Okręgowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko Sylwestrowi J. podejrzanemu o to, że:
Włocławek, dnia 2018-01-08

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Lipnie

W dniu 29 grudnia 2017 roku Prokuratura Rejonowa w Lipnie skierowała do Sądu Rejonowego w Lipnie akt oskarżenia p-ko Sławomirowi G.

Włocławek, dnia 2018-01-08  

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Lipnie

W dniu 29 grudnia 2017 roku Prokuratura Rejonowa w Lipnie skierowała do Sądu Rejonowego w Lipnie akt oskarżenia p-ko Karolowi J.

Strony