Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

Włocławek, dnia 2018-06-28

KOMUNIKAT Prokuratury Okręgowej we Włocławku

Prokuratura Rejonowa w Radziejowie w dniu 22 czerwca 2018 roku skierowała do Sądu Okręgowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko Jolancie K.

Włocławek, dnia 2018-04-25

KOMUNIKAT Prokuratury Okręgowej we Włocławku

W dniu 18 kwietnia 2018r. prokurator w  Prokuraturze Okręgowej we Włocławku skierował Sądu Okręgowego we Włocławku akt oskarżenia w sprawie dotyczącej działalności zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzeniami zwrotu podatku VAT w fikcyjnym obrocie towarami, w tym głównie cukrem i tzw. „mieszanka spożywczą” cukru i herbaty.

Włocławek, dnia 2018-04-19

Komunikat Prokuratury Okręgowej we Włocławku

Prokuratura Okręgowa we Włocławku prowadzi śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, która działała w okresie od listopada 2016 r. do kwietnia 2018 r. na terenie Polski i innych krajów Unii Europejskiej.

Włocławek, dnia 2018-03-16

KOMUNIKAT  Prokuratury Okręgowej we Włocławku

W dniu 14.03.2016r.  w Prokuraturze Okręgowej  we Włocławku wszczęto  śledztwo w sprawie PO I Ds. 22.2018 dotyczące  działania w okresie od dnia 05 maja 2017r. do dnia 13 marca 2018r. w m. Skąpe gm. Chełmża, pow. toruński i we Włocławku, oraz innych miejscach na terytorium RP zorganizowanej grupy , o charakterze zbrojnym , mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych i powszechnych, polegających na przywozie z zagranicy wyrobu akcyzowego w postaci suszu tytoniowego, bez uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy oraz produkcji poza składem podatkowym tytoniu do palenia, uchylania się od ujawnienia przedmiotu i podstawy opodatkowania i narażenia podatku na uszczuplenie, przestępstwa produkcji, bez wymaganego wpisu do rejestrów, wyrobów tytoniowych w postaci tytoniu do palenia i papierosów oraz innych przestępstw, - tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 i 2  kk.

Włocławek, dnia 2018-03-07

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Lipnie

W dniu 22 lutego 2018 roku zostało wszczęte dochodzenie w sprawie znęcania się psychicznego nad matka Haliną K. przez Piotra K. w m-ści Lipno. W dniu 22 lutego 2018 roku Piotrowi K. przedstawiono zarzut o to, że:

Włocławek, dnia 2018-03-02

KOMUNIKAT Prokuratury Okręgowej we Włocławku

1     W dniu 23 lutego 2018 roku prokurator Prokuratury Okręgowej we Włocławku złożył wniosek do Sądu Rejonowego we Włocławku,  wobec Mariusza W. o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego, bez przeprowadzania rozprawy i uznanie go winnym zarzuconych mu niżej opisanych przestępstw z art  62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii  w zw.  z art. 12 k  i z art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii  w zw.  z art. 12 kk

Lipno, dnia 2018-02-19

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Lipnie

Z okazji Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 19-23 lutego 2018 roku prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 15/17 będą pełnić dyżury, celem przyjmowania osób pokrzywdzonych przestępstwem, którym będą udzielane informacje na temat uprawnień oraz sposobu załatwienia spraw w godzinach od 09.00 – 14.30.

Radziejów, dnia 2018-02-19

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Radziejowie

Prokuratura Rejonowa w Radziejowie informuje, iż w dniach 19 — 25 lutego 2018 roku odbywa się „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". W związku z powyższym w tut. Prokuraturze w dniach od 19 do 23 lutego 2018 roku w godzinach od 10.00 do 14.30 przyjmowane i pouczane o przysługujących im uprawnieniach będą osoby pokrzywdzone przestępstwem.

Włocławek, dnia 2018-02-16

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

W dniach od 19 - 25 lutego 2018 roku obchodzony będzie " Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". W związku z tym prokuratorzy Prokuratury Rejonowej we Włocławku będą udzielali osobom pokrzywdzonym przestępstwem informacji o przysługujących uprawnieniach oraz sposobie załatwienia ich spraw. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać SIę do siedziby Prokuratury Rejonowej we Włocławku, przy ul. Okrężnej 2c, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Włocławek, dnia 2018-02-16

KOMUNIKAT Prokuratury Okręgowej we Włocławku

Z okazji Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, w dniach  19 – 24 lutego 2018r., prokuratorzy Prokuratury Okręgowej we Włocławku ul. Orla 2, będą pełnić dyżury, celem przyjmowania  osób pokrzywdzonych przestępstwem, którym będą udzielone informacje na temat uprawnień oraz sposobu załatwienia spraw  w godzinach  od 9:00 do 15:00.

Strony