Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

Lipno, dnia 28.12.2016 r.

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Lipnie
W dniu 15 grudnia 2016 roku Prokuratura Rejonowa  w Lipnie skierowała do Sądu Rejonowego w Lipnie akt oskarżenia przeciwko: Justynie G., osk. o to, że:

Lipno, dnia 21.12.2016 r.

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Lipnie
W dniu 14 grudnia 2016 roku Prokuratura Rejonowa w Lipnie skierowała do Sądu Rejonowego w Lipnie akt oskarżenia przeciwko: Krzysztofowi P., osk. o to, że:

Lipno, dnia, 21 .12.2016 r.

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Lipnie
W dniu 15 grudnia 2016 roku Prokuratura Rejonowa w Lipnie skierowała do Sądu Rejonowego w Lipnie akt oskarżenia wraz z wnioskiem prokuratora o wydanie wyroku w trybie art. 335 § 2 kpk przeciwko: Mieczysławowi K., osk. o to, że:

Włocławek, 19.12.2016 r.

KOMUNIKAT Prokuratury Okręgowej we Włocławku
W dniu 19 grudnia 2016 roku, w sali konferencyjnej Prokuratury Rejonowej we Włocławku odbyła się narada służbowa z udziałem Prokuratorów Rejonowych okręgu włocławskiego oraz prokuratorów Prokuratury Okręgowej we Włocławku oraz przedstawicieli kierownictwa współpracujących jednostek Policji, której przedmiotem było omówienie problematyki długotrwałego prowadzenia oraz zawieszania postępowań przygotowawczych, zagadnień związanych ze stosowaniem środków zapobiegawczych oraz omówienie prognozowanych wyników statystycznych i opanowania wpływu w okresie do 31 grudnia 2016r.

KOMUNIKAT Prokuratury Okręgowej we Włocławku
Prokuratura Okręgowa we Włocławku uzyskała w dniu 16 grudnia 2016 roku dokumenty, zawierające informacje o wydaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec obywatela polskiego Jerzego W., który podejrzany jest przez organy ścigania Wielkiej Brytanii o  pomocnictwo podczas nielegalnego przekroczenia granicy Wielkiej Brytanii, w dniu 7 marca 2015 roku w Ekstern Docks, Dover, Kent przez obywateli wietnamskich.

Lipno, dnia 8.12.2016 r.

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Lipnie
W dniu 7 listopada 2016 roku Prokuratura Rejonowa
w Lipnie skierowała do Sądu Rejonowego w Lipnie akt oskarżenia przeciwko: Przemysławowi K. osk. o to, że:

Lipno, dnia 8 .12.2016 r.

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Lipnie
W dniu 18 listopada 2016 roku Prokuratura Rejonowa
w Lipnie skierowała do Sądu Rejonowego w Lipnie akt oskarżenia przeciwko: Dariuszowi J., osk. o to, że:

KOMUNIKAT Prokuratury Okręgowej we Włocławku
W  dniu 27 listopada 2016 roku  w Prokuraturze  Okręgowej we Włocławku,  prokurator wszczął   śledztwo w sprawie  działania w okresie od nieustalonego dnia do 25 listopada 2016r. w Czerniewiczkach gm. Kowal woj. kujawsko-pomorskie oraz w innych miejscowościach na terenie kraju i na terenie Niemiec, zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw, w tym przestępstw skarbowych polegających miedzy innymi na zmianie przeznaczenia oleju opałowego na olej napędowy  - to jest o czyny z art. 258 § 1 kk oraz w sprawie dokonywania w okresie od 21 listopada 2016r do 25 listopada 2016r. w Czerniewiczkach gm. Kowal woj. kujawsko – pomorskie zmiany przeznaczenia wyrobów akcyzowych poprzez odbarwianie oleju do celów opałowych w celu wprowadzenia go do obrotu, jako oleju napędowego przez co nastąpiło narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenie w podatku akcyzowym tj. o czyn z art. 73a§2 kks w zw. z art. 37§1 pk

KOMUNIKAT Prokuratury Okręgowej we Włocławku
W dniu 2 listopada  2016 roku, Prokuratura Okręgowa we Włocławku skierowała do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o wydanie wyroku skazującego, bez przeprowadzenia rozprawy, wobec Radosława F. podejrzanego o to, że w dniu 7 lipca 2016r. w m. Chełmica Mała gm. Fabianki woj. kujawsko-pomorskie, w użytkowanym przez siebie garażu posiadał broń palną w postaci pistoletu gazowego oraz 8 sztuk amunicji, bez wymaganego zezwolenia - tj. o przestępstwo określone w art. 263 par. 2 kk.

KOMUNIKAT Prokuratury Okręgowej we Włocławku
Prokuratura Okręgowa we Włocławku, skierowała w dniu 18 października 2016 roku akt oskarżenia przeciwko   Tomaszowi  Ż,. którego oskarżono o to, że:

Strony