Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

Prokurator uchronił rodzinę przed utratą nieruchomości i eksmisją.
Prokuratura Rejonowa we Włocławku podjęła skuteczne działania o unieważnienie aktu notarialnego.

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Radziejowie

Prokuratura Rejonowa w Radziejowie nadzoruje dochodzenie prowadzone p-ko Ewie P. obywatelce polskiej, narodowości romskiej, której przedstawiono zarzuty o to, że: w dniu 15 aja 2019 roku w Radziejowie, powiecie radziejowski, województwie kujawsko-pomorskim na terenie targowiska miejskiego, dokonała zaboru w celu przywłaszczenia portfela wartości 20 złotych z zawartością pieniędzy w kwocie 2000 złotych, gdzie łączna wartość strat wyniosła 2020 złotych na szkodę Mirosławy B., tj. o czyn z art. 278 § 1 kk

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

W dniu 13 maja 2019 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku została telegraficznie zawiadomiona przez KMP Włocławek o czynnościach w niezbędnym zakresie podjętych   w sprawie śmierci Henryka O. Z treści telegramu wynikało, że w dniu 12 maja 2019 r. czynnościami na miejscu zdarzenia kierował prokurator Prokuratury Okręgowej we Włocławku. W oględzinach miejsca zdarzenia wziął udział biegły z dziedziny medycyny sądowej.

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

W dniu 8 kwietnia 2019 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko Danielowi M. i  Joannie H.

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

W Prokuraturze Rejonowej we Włocławku w dniu 3 maja 2019 r. zarejestrowano postępowanie karne w sprawie zaistniałego w dniu 2 maja 2019 r. we Włocławku  zabójstwa Kazimierza M., tj. o czyn z art. 148 § 1 k.k. oraz posiadania w tym samym miejscu i czasie bez wymaganego zezwolenia dziesięciu sztuk amunicji myśliwskiej, tj. o czyn z art. 263 § 2 k.k. Tego samego dnia wszczęto w tej sprawie śledztwo, powierzając jego prowadzenie w całości Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku.

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Radziejowie

Prokuratura Rejonowa w Radziejowie w dniu 10 grudnia 2018 r. wszczęła śledztwo p-ko mieszkańcowi powiatu radziejowskiego Piotrowi B., któremu przedstawiono zarzuty o to, że:

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Radziejowie

Prokuratura Rejonowa w Radziejowie w dniu 21 lutego 2019 r. wszczęła śledztwo w sprawie sygn. PR Ds 144.2019 prowadzone p-ko  mieszkańcowi powiatu Łęczyca Przemysławowi K., któremu przedstawiono zarzuty o to, że:

KOMUNIKAT

Prokuratura Rejonowa w Lipnie informuje, iż w dniach 18-24 lutego 2019 roku odbywa się "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". W związku z powyższym w tut. Prokuraturze w dniach od 18 do 22 lutego 2019 roku w godz. od 10.00 do 14.30 przyjmowane i pouczane o przysługujących im uprawnieniach będą osoby pokrzywdzone przestępstwem.

POMOC OFIAROM PRZESTĘPSTW

Informujemy, że w dniach od 18 lutego 2019 roku do 24 lutego 2019 roku w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Prokuraturze Rejonowej w Rypinie, będą udzielane bezpłatne porady i pomoc prawna osobom pokrzywdzonym czynami zabronionymi.

KOMUNIKAT

Prokuratura Rejonowa w Radziejowie informuje, iż w dniach 18 — 24 lutego 2019 roku odbywa się „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".
W związku z powyższym w tut. Prokuraturze w dniach od 18 do 22 lutego 2019 roku w godzinach od 10.00 do 14.30 przyjmowane i pouczane o przysługujących im uprawnieniach będą osoby pokrzywdzone przestępstwem.

Strony