Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

Włocławek, dnia 2018-03-16

KOMUNIKAT  Prokuratury Okręgowej we Włocławku

W dniu 14.03.2016r.  w Prokuraturze Okręgowej  we Włocławku wszczęto  śledztwo w sprawie PO I Ds. 22.2018 dotyczące  działania w okresie od dnia 05 maja 2017r. do dnia 13 marca 2018r. w m. Skąpe gm. Chełmża, pow. toruński i we Włocławku, oraz innych miejscach na terytorium RP zorganizowanej grupy , o charakterze zbrojnym , mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych i powszechnych, polegających na przywozie z zagranicy wyrobu akcyzowego w postaci suszu tytoniowego, bez uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy oraz produkcji poza składem podatkowym tytoniu do palenia, uchylania się od ujawnienia przedmiotu i podstawy opodatkowania i narażenia podatku na uszczuplenie, przestępstwa produkcji, bez wymaganego wpisu do rejestrów, wyrobów tytoniowych w postaci tytoniu do palenia i papierosów oraz innych przestępstw, - tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 i 2  kk.

Włocławek, dnia 2018-03-07

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Lipnie

W dniu 22 lutego 2018 roku zostało wszczęte dochodzenie w sprawie znęcania się psychicznego nad matka Haliną K. przez Piotra K. w m-ści Lipno. W dniu 22 lutego 2018 roku Piotrowi K. przedstawiono zarzut o to, że:

Włocławek, dnia 2018-03-02

KOMUNIKAT Prokuratury Okręgowej we Włocławku

1     W dniu 23 lutego 2018 roku prokurator Prokuratury Okręgowej we Włocławku złożył wniosek do Sądu Rejonowego we Włocławku,  wobec Mariusza W. o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego, bez przeprowadzania rozprawy i uznanie go winnym zarzuconych mu niżej opisanych przestępstw z art  62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii  w zw.  z art. 12 k  i z art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii  w zw.  z art. 12 kk

Lipno, dnia 2018-02-19

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Lipnie

Z okazji Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 19-23 lutego 2018 roku prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 15/17 będą pełnić dyżury, celem przyjmowania osób pokrzywdzonych przestępstwem, którym będą udzielane informacje na temat uprawnień oraz sposobu załatwienia spraw w godzinach od 09.00 – 14.30.

Radziejów, dnia 2018-02-19

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Radziejowie

Prokuratura Rejonowa w Radziejowie informuje, iż w dniach 19 — 25 lutego 2018 roku odbywa się „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". W związku z powyższym w tut. Prokuraturze w dniach od 19 do 23 lutego 2018 roku w godzinach od 10.00 do 14.30 przyjmowane i pouczane o przysługujących im uprawnieniach będą osoby pokrzywdzone przestępstwem.

Włocławek, dnia 2018-02-16

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

W dniach od 19 - 25 lutego 2018 roku obchodzony będzie " Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". W związku z tym prokuratorzy Prokuratury Rejonowej we Włocławku będą udzielali osobom pokrzywdzonym przestępstwem informacji o przysługujących uprawnieniach oraz sposobie załatwienia ich spraw. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać SIę do siedziby Prokuratury Rejonowej we Włocławku, przy ul. Okrężnej 2c, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Włocławek, dnia 2018-02-16

KOMUNIKAT Prokuratury Okręgowej we Włocławku

Z okazji Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, w dniach  19 – 24 lutego 2018r., prokuratorzy Prokuratury Okręgowej we Włocławku ul. Orla 2, będą pełnić dyżury, celem przyjmowania  osób pokrzywdzonych przestępstwem, którym będą udzielone informacje na temat uprawnień oraz sposobu załatwienia spraw  w godzinach  od 9:00 do 15:00.

Włocławek, dnia 2018-02-08

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

W dniu 8 stycznia 2018 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Okręgowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko Dawidowi K. podejrzanemu o to, że nieustalonego dnia w okresie od 9 do 14 października 2017 r. we Włocławku, działając umyślnie w zamiarze ewentualnym spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Edyty P.

Włocławek, dnia 2018-02-08

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

W dniu 29 stycznia 2018 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko Jakubowi D. podejrzanemu o to, że w bliżej nieustalonym okresie czasu w 2017 roku lecz nie później niż do dnia 18 czerwca 2017 roku we Włocławku w warunkach czynu ciągłego co najmniej dwukrotnie obcował płciowo z małoletnią poniżej lat 15, tj. o czyn z art. 200 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Włocławek, dnia 2018-02-07 

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Lipnie

W dniu 12 stycznia 2018 roku Prokuratura Rejonowa w Lipnie skierowała do Sądu Rejonowego w Lipnie akt oskarżenia przeciwko Przemysławowi W., osk. o to, że:

Strony