Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

W dniu 8 kwietnia 2019 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko Danielowi M. i  Joannie H.

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

W Prokuraturze Rejonowej we Włocławku w dniu 3 maja 2019 r. zarejestrowano postępowanie karne w sprawie zaistniałego w dniu 2 maja 2019 r. we Włocławku  zabójstwa Kazimierza M., tj. o czyn z art. 148 § 1 k.k. oraz posiadania w tym samym miejscu i czasie bez wymaganego zezwolenia dziesięciu sztuk amunicji myśliwskiej, tj. o czyn z art. 263 § 2 k.k. Tego samego dnia wszczęto w tej sprawie śledztwo, powierzając jego prowadzenie w całości Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku.

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Radziejowie

Prokuratura Rejonowa w Radziejowie w dniu 10 grudnia 2018 r. wszczęła śledztwo p-ko mieszkańcowi powiatu radziejowskiego Piotrowi B., któremu przedstawiono zarzuty o to, że:

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Radziejowie

Prokuratura Rejonowa w Radziejowie w dniu 21 lutego 2019 r. wszczęła śledztwo w sprawie sygn. PR Ds 144.2019 prowadzone p-ko  mieszkańcowi powiatu Łęczyca Przemysławowi K., któremu przedstawiono zarzuty o to, że:

KOMUNIKAT

Prokuratura Rejonowa w Lipnie informuje, iż w dniach 18-24 lutego 2019 roku odbywa się "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". W związku z powyższym w tut. Prokuraturze w dniach od 18 do 22 lutego 2019 roku w godz. od 10.00 do 14.30 przyjmowane i pouczane o przysługujących im uprawnieniach będą osoby pokrzywdzone przestępstwem.

POMOC OFIAROM PRZESTĘPSTW

Informujemy, że w dniach od 18 lutego 2019 roku do 24 lutego 2019 roku w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Prokuraturze Rejonowej w Rypinie, będą udzielane bezpłatne porady i pomoc prawna osobom pokrzywdzonym czynami zabronionymi.

KOMUNIKAT

Prokuratura Rejonowa w Radziejowie informuje, iż w dniach 18 — 24 lutego 2019 roku odbywa się „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".
W związku z powyższym w tut. Prokuraturze w dniach od 18 do 22 lutego 2019 roku w godzinach od 10.00 do 14.30 przyjmowane i pouczane o przysługujących im uprawnieniach będą osoby pokrzywdzone przestępstwem.

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

W dniach od 18 -24 lutego 2018 roku obchodzony będzie „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
W związku z tym prokuratorzy Prokuratury Rejonowej we Włocławku będą udzielali osobom pokrzywdzonym przestępstwem informacji o przysługujących uprawnieniach oraz sposobie załatwienia ich spraw.
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do siedziby Prokuratury Rejonowej we Włocławku przy ul. Okrężnej 2c, w godzinach od 07.30 do 15.30

Z-ca Prokuratora Rejonowego
Arkadiusz Arkuszewski

KOMUNIKAT

  Z okazji Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, w dniach  18 – 22 lutego 2019 r., prokuratorzy Prokuratury Okręgowej we Włocławku ul. Orla 2, będą pełnić dyżury, celem przyjmowania  osób pokrzywdzonych przestępstwem, którym będą udzielone informacje na temat uprawnień oraz sposobu załatwienia spraw  w godzinach  od 9:00 do 15:00.

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Radziejowie

Prokuratura Rejonowa w Radziejowie w dniu 14 stycznia 2019 r. skierowała akt oskarżenia p-ko Andrzejowi S., podejrzanemu o to, że:

Strony