Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Lipnie

W dniu 1.10.2020r. Prokuratura Rejonowa w Lipnie została powiadomiona przez dyżurnego Komisariatu Policji w Dobrzejewicach, o ujawnieniu zwłok Marka S. w miejscowości Dąbrówka, gm. Czernikowo, woj. kujawsko -pomorskie.

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Rypinie

Prokuratura Rejonowa w Rypinie nadzoruje dochodzenie przeciwko Tomaszowi Adamowi B. podejrzanemu o czyny z art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 - Prawo własności przemysłowej.

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Radziejowie

Prokuratura Rejonowa w Radziejowie nadzorowała postępowanie w sprawie postrzelenia psa w dniu 18.08.2019 r. z broni śrutowej w m. Bodzanowo, gmina Bytoń, powodując u niego obrażenia w postaci rany postrzałowej na prawym boku, tj. o czyn z art. 35 ust. la Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 poz. 1002 z dn. 18 czerwca 2003 r.).

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Lipnie

W dniu 30 sierpnia 2020 roku w Prokuraturze Rejonowej w Lipnie zostało wszczęte dochodzenie w sprawie znęcania się psychicznego i fizycznego w okresie od nieustalonego dnia sierpnia 2019 roku do dnia 29 sierpnia 2020 w m-ci Lipno, woj. kujawsko-pomorskie nad Marią P.

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim

W dniu 24.08.2020 r. tut. Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące zdarzenia drogowego na autostradzie Al, zaistniałego w dniu 22.08.2020 r. z udziałem trzech samochodów osobowych, w wyniku którego jeden z uczestników poniósł śmierć na miejscu, a dwóch pozostałych doznało obrażeń ciała, tj. o czyn z art. 177 § 2 kk. Jak ustalono, samochód m-ki „VW Passat”, kierowany przez Michała G. wpadł w poślizg, uderzył w barierki ochronne po lewej stronie jezdni i zatrzymał się na pasie zieleni. Kierowca wyszedł z pojazdu.

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

Prokuratura Rejonowa we Włocławku zaskarżyła uchwały dot. regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

Sąd stwierdził nieważność kolejnych uchwał w przedmiocie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zaskarżonych przez Prokuraturę Rejonową we Włocławku.

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

Prokuratura Rejonowa we Włocławku zaskarżyła uchwały w przedmiocie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia tej stawki na obszarze Gminy.

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim

W dniu 02.06.2020 r. Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kuj. wszczęła śledztwo przeciwko Michałowi Z., podejrzanemu o posiadanie w dniu 31.05.2020 r. wbrew przepisom ustawy znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych ( 254 gramy brutto marihuany i 202 grama brutto amfetaminy).

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

W dniu 30 czerwca 2020 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi S. podejrzanemu o to, że:

Strony